O projektu

O projektu – Hrajme Fér

Protože všichni vidíme, jaká je dnes doba, kdy systémová práce s dětmi, která byla již dříve dobře nastavena je bohužel pryč, tak nám nezbývá nic jiného než si říct – jdeme do toho. A je potřeba začít pracovat s těmi nejmenšími a pokusit se co nejrychleji vrátit zpět k tomu dobrému, co už bylo jednou dobře vymyšleno.

Každý rok se další a další prvky v tělesné výchově vyškrtávají z osnov. Úroveň tělesné výchovy upadá. Děti mají celkově horší vztah k pohybu, sedí více u televize a počítačů, méně sportují, špatně se stravují a jsou obecně dle studií a průzkumů více a více obézní. V celkovém součtu každý rok utrpí více úrazů, jsou častěji nemocné atd.

Přitom tělocvik býval pro naše generace radostí a oddychovou hodinou plnou her, kde se utužovaly kamarádské vztahy mezi spolužáky. S omezením tělocviku a sportu jako takového jsou spojeny zdravotní problémy dětí a to by mělo být signálem pro nás pro všechny.

My víme a věříme, že jednou z výborných možností jak tento trend zastavit je pravidelné sportování, právě například docházení na ledovou plochu, kde naučíme děti všech mateřských škol bruslit a dáme jim tak do života dobrý pohybový základ, který velmi dobře využijí i pro ostatní sporty.

Nyní jsme měli v prvním zkušebním ročníku (3měsíčním) více jak 500 dětí týdně. U ledního hokeje nebo krasobruslení určitě mnoho dětí zůstane (odhadem 20-50), ty ostatní budou minimálně umět bruslit a nic jim nebude bránit provozovat bruslení rekreačně i nadále.

Také ostatní děti budeme dále ve spolupráci s basketbalovým, fotbalovým, atletickým a dalšími kluby směřovat k tomu, aby u sportu zůstaly. Vše samozřejmě je a nadále bude díky naší organizaci pro děti zdarma. Tímto projektem máme v úmyslu alespoň částečně smazat neustále se prohlubující sociální rozdíly mezi dětmi a pomocí naší neziskové organizace je budeme podporovat postupem času také na základních a středních školách, učilištích a v budoucnu také na univerzitách.

Je to projekt na dalších 30-50 a více let napříč dalšími generacemi.

Naše vize a cíle jsou nevymýšlet nic, co už je dávno vymyšlené v jiných zemích, kde to funguje, jako například ve Švédsku, Finsku nebo Kanadě a USA. Dále podobný systém aplikují výborně už několik desítek let také ve Švýcarsku a jiných zemích. Základem úspěchu je nebýt sám a spojit se s těmi, kteří už vědí, jak na to, a mají dlouholetou koncepci, která funguje.

 Účel projektu – Historie projektu