Účel projektu

Účel a cíl projektu

Cílem projektu je uvést v činnost nově vzniklou neziskovou organizaci, která bude dlouhodobě fungovat napříč dalšími generacemi ideálně desítky let. Tato organizace pak bude získávat podporu i v ostatních sportovních odvětvích – naším cílem je do projektu zapojit co nejvíce sportovních klubů a sdružení a přilákat tak opravdu širokou veřejnost, aby zde našlo své uplatnění co nejvíce dětí.

Smyslem a cílem této organizace s názvem Naučíme naše děti sportovat je dát všem dětem zdarma možnost sportovat už od mateřských škol a pracovat s těmito dětmi tak, aby se naučily mít rády pohyb a sport už odmalička. Aby už odmalička získávaly základní návyky a sportovní dovednosti a také aby si zvykaly na široký kolektiv, našly si zde spoustu nových přátel a uměly se prosadit.

Uvědomujeme si jako všichni ostatní, že sport je skvělou prevencí a výborným nástrojem jak v boji proti sociálně patologickým jevům tak v oblasti prevence zdravotních problémů, jako je např. obezita dětí. Je to také účinný nástroj v boji proti kriminalitě mladistvých. A zvláště v sociálně slabších či nekompletních rodinách může možnost zdarma sportovat přivést jinak sociálně vyčleněné děti zpět do kolektivu, kde se jim bude někdo odborně věnovat, kde budou účelně trávit svůj volný čas a kde zejména získají správné vzory a také kamarády. Možnost využít tohoto projektu může být tak pro výchovu těchto dětí naprosto zlomová.

Podpoříme díky tomuto projektu zlepšení jejich kondice a zdraví, naučíme je houževnatosti, tolerance a týmové spolupráci. Dále samozřejmě při spolupráci s trenéry vnímají děti přirozenou autoritu a naučí se respektu, získávají smysl pro povinnost při plnění úkolů, smysl pro disciplínu a spoustu dalších užitečných vlastností a dovedností, které jim budou přínosem i v osobním životě.

Dalším z důležitých cílů je pomoc rodičům, kteří musí trávit v práci stále delší dobu a nemají tolik časových možností učit své děti sportovat. Tím největším cílem je vychovávat z dětí už od mateřských škol lidi, kteří budou mít rádi aktivní a zdravý životní styl a budou na něj zvyklí. Nebudou mít problém zařadit se do společnosti a najít si práci, tak jak tomu dnes často bohužel je.

Tyto mladé generace, se kterými již nyní pracujeme, budou do budoucna vzory pro nové, mladší děti a další generace. Stejně tak jako jsme my měli za vzory starší kluky a holky, jakými byli například Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, Kateřina Neumanová, Honza Železný, Tomáš Šebrle a další. Jeden nejčerstvější  příklad  z  našeho  města  Opavy  je  Eva  Holešová,  čerstvá  mistryně  světa  z roku  2014 v ženském hokeji, která díky sportu procestovala celý svět a poslední tři roky hrála nejvyšší hokejovou ligu ve Švýcarsku.